หน้าหลัก Raw Materials แสงรุ้งกลาสโมเสค แสงรุ้งเซรามิคไทล์ Reference เว็บบอร์ด
แสงรุ้งกลาสโมเสค

แสงรุ้งเซรามิคไทล์ - Corundum series

บริษัท สยามมิเนอรัลส์ คอมเมอเชี่ยล จำกัด
ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยนายสินทร ประดับ กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและธรณีวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายตั้งแต่สินค้าต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และทันสมัย
Siam Minerals Commercial Co., Ltd.  72/69 Moo 3, T.Bangtalad, A. Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand  Tel : 02-583-5471  Fax : 02-583-5472
© 2009 Siam Minerals Commercial Co., Ltd.